Restavfall

Hushållsavfall som till exempel dammsugarpåsar, skor och rengöringstrasor ska läggas i röda soppåsar eller i plastpåsar som inte är gröna.

På Flishults avfallsanläggning skiljs avfallspåsar med restavfall ut och eldas i värmeverket i Eksjö.

Små mängder av avfall som inte är brännbart avfall - till exempel porslin, dricksglas, ugnfast glas, matbestick, kattsand m.m. får också läggas i påsen för restavfall. Dessa rester blir kvar i askan i värmeverket. Metaller och annat som går att återanvända utvinns ur askan.

Farligt avfall, inklusive batterier och el-avfall får absolut inte slängas i vanliga sopor!


Information om GDPR och kakor