Glasförpackningar

Glasförpackningar lämnas på din närmsta återvinningsstation (FTI-station). En mycket stor del av det avfall som uppkommer i ett hushåll är förpackningar. Sorterar du ut alla förpackningar blir det nästan inget kvar att slänga i den vanliga soppåsen. Syltburkar och ättiks- och vinägerflaskor är några exempel på förpackningar som kan vara gjorda av glas.Genom att återvinna förpackningar sparas stora miljöresurser och mängder med energi. Visste du att glas kan återvinnas hur många gånger som helst och att återvunnet glas minskar koldioxidutsläppen med 41 procent jämför med nyproducerat glas?Förpackningar omfattas av producentansvar vilket innebär att de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar ansvarar för att förpackningar samlas in och återvinns. Detta ansvar uppfyller producenterna genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. FTI ansvarar för att återvinningsstationerna töms och städas. Du kan gå in på FTI:s hemsida, www.ftiab.se, och anmäla om en station behöver tömmas eller städas.Inget annat avfall än förpackningar, tidningar och trycksaker får slängas på FTI-stationerna.


Här lämnar du Glasförpackningar
Information om GDPR och kakor