Metallförpackningar

Metallförpackningar lämnas på din närmsta återvinningsstation (FTI-station). En mycket stor del av det avfall som uppkommer i ett hushåll är förpackningar. Sorterar du ut alla förpackningar blir det nästan inget kvar att slänga i den vanliga soppåsen. Aluminiumformar, kapsyler, metallock och konservburkar är några exempel på förpackningar som är gjorda av metall.Genom att återvinna förpackningar sparas stora miljöresurser och mängder med energi. Visste du att metall kan återvinnas hur många gånger som helst och att energibesparingen jämfört med att utvinna ny metall är mellan 75 och 95 procent? Om vi lämnade alla kapsyler till återvinning skulle metallen räcka till 2200 nya bilkarosser varje år.Förpackningar omfattas av producentansvar vilket innebär att de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar ansvarar för att förpackningar samlas in och återvinns. Detta ansvar uppfyller producenterna genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. FTI ansvarar för att återvinningsstationerna töms och städas. Du kan gå in på FTI:s hemsida, www.ftiab.se, och anmäla om en station behöver tömmas eller städas.Inget annat avfall än förpackningar, tidningar och trycksaker får slängas på FTI-stationerna.


Här lämnar du Metallförpackningar
Information om GDPR och kakor