Plastförpackningar

Plastförpackningar lämnas på din närmsta återvinningsstation (FTI-station). En mycket stor del av det avfall som uppkommer i ett hushåll är förpackningar. Sorterar du ut alla förpackningar blir det nästan inget kvar att slänga i den vanliga soppåsen. Saftflaskor, brödpåsar, lock till mjölkförpackningar, schampoflaskor och creme fraicheburkar är några exempel på förpackningar som kan vara gjorda av plast.Genom att återvinna förpackningar sparas stora miljöresurser och mängder med energi. Visste du att ett kilo återvunnen plast sparar en liter olja och två kilo koldioxid och att det tar ungefär 450 år för en plastflaska att brytas ner i naturen?Förpackningar omfattas av producentansvar vilket innebär att de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar ansvarar för att förpackningar samlas in och återvinns. Detta ansvar uppfyller producenterna genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. FTI ansvarar för att återvinningsstationerna töms och städas. Du kan gå in på FTI:s hemsida, www.ftiab.se, och anmäla om en station behöver tömmas eller städas.Inget annat avfall än förpackningar, tidningar och trycksaker får slängas på FTI-stationerna.


Här lämnar du Plastförpackningar
Information om GDPR och kakor