Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/sopkollen/public_html/includes/sidor/kat_details.php on line 65

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall som gräsklipp, ogräs, löv och fallfrukt kan omhändertas på flera olika sätt. Om du vill och känner att du har plats i din trädgård kan du kompostera trädgårdsavfallet hemma, annars kan du välja att lämna det via något av kommunens insamlingsalternativ.I Eksjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner kan du teckna ett trädgårdsabonnemang. Abonnemanget innebär att du får ett kärl som enbart är avsett för trädgårdsavfall (dock inte jord och sten) och som töms mellan vår och höst. Kontakta din renhållare om du vill ha mer information om tjänsten eller teckna ett abonnemang.I Sävsjö och Uppvidinge kommuner finns så kallade ris- eller trädgårdstippar dit du kan köra ditt trädgårdsavfall. Var noga med att dela upp trädgårdsavfallet i ris (t ex grenar, sly, små träd/buskar) och komposterbart (t ex löv, gräsklipp, ogräs). Trädgårdsavfallet får inte lämnas på ris/trädgårdstippen i någon form av emballage och inte heller tas stubbar, sten, jord eller annat avfall emot här.I Sävsjö, Vetlanda, Eksjö och Aneby kommuner kan du lämna trädgårdsavfall på den kommunala återvinningscentralen. Även här ska trädgårdsavfallet delas upp i ris och komposterbart eftersom omhändertagandet för dem är olika. Risfraktionen flisas och går till förbränning och den komposterbara fraktionen blir näringsrik jord.Att slänga trädgårdsavfall utanför den egna fastigheten betraktas som nedskräpning och är inte tillåtet. I villakvarter kan dumpningsplatser för trädgårdsavfall ställa till bekymmer, både för att grannar kan bli irriterade över att det ser skräpigt ut och luktar och för att för att avfallet kan dra till sig vilda djur som räv, grävling, rådjur och råttor.Information om GDPR och kakor