Farligt avfall

Farligt avfall kan skada både människor, djur och miljön om det omhändertas på fel sätt. Därför får farligt avfall inte slängas i den vanliga soppåsen eller spolas ner i avloppet.

Farligt avfall kan du lägga i miljöboxen som du sedan ställer på din soptunna. Miljöboxen töms samtidigt som din soptunna men blandas inte med det övriga avfallet. Du kan även lämna ditt farliga avfall på återvinningscentralen. Om du bor lägenhet ska din hyresvärd kunna tala om för dig var hyresvärden har sin uppsamlingsplats för farligt avfall.Låt det farliga avfallet vara kvar i originalförpackningen och se till att förpackningen är väl försluten. Om originaltexten inte är läsbar, skriv vad förpackningen innehåller, eller skriv att innehållet är okänt. Blanda inte ihop olika kemikalier. Lägg småbatterier och glödlampor i en plastpåse.Exempel på farligt avfall är färg- och limrester, aceton, lysrör, batterier, el-apparater, nagellack, kvicksilvertermometrar, hårfärg och glödlampor.


Här lämnar du Farligt avfall
Information om GDPR och kakor