Läkemedel och kanyler

Överblivna eller gamla läkemedel liksom sprutor och kanyler kan lämnas kostnadsfritt till apotek. Apoteken tillhandahåller speciella påsar och behållare för mediciner och kanyler. Behållarna och påsarna är också gratis.

Läkemedel får aldrig spolas ner i avloppet! Reningsverken kan inte avskilja de ämnen som ingår i läkemedel vilket gör att läkemedelsrester hamnar i sjöar och vattendrag där de påverkar människor, djur och växtliv.Tomma tablettkartor, kartonger och burkar sorteras som förpackningar och lämnas på närmsta återvinningsstation.Kvicksilvertermometrar och elektriska termometrar är farligt avfall och kan antingen lämnas i miljöboxen eller på återvinningscentralen. Miljöboxen ställs på soptunnan och töms vid nästa ordinarie tömningstillfälle. Hyresgäster kontaktar sin hyresvärd för att få reda på var farligt avfall kan lämnas.


Här lämnar du Läkemedel och kanyler
Information om GDPR och kakor