Tidningar och trycksaker

Tidningar och trycksaker lämnas på din närmsta återvinningsstation (FTI-station). En mycket stor del av det avfall som uppkommer i ett hushåll är förpackningar. Sorterar du ut alla förpackningar blir det nästan inget kvar att slänga i den vanliga soppåsen. Tidningar, reklamblad och böcker med mjuk rygg lämnas i containern för tidningar.Genom att återvinna förpackningar, tidningar och trycksaker sparas stora miljöresurser och mängder med energi. Visste du att pappersfibern kan användas till nytt papper mellan fem och sju gånger och när papper tillverkas av returfiber istället för färskfiber går det endast åt en tredjedel så mycket energi?Förpackningar omfattas av producentansvar vilket innebär att de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar ansvarar för att förpackningar samlas in och återvinns. Detta ansvar uppfyller producenterna genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. FTI ansvarar för att återvinningsstationerna töms och städas. Du kan gå in på FTI:s hemsida, www.ftiab.se, och anmäla om en station behöver tömmas eller städas.Inget annat avfall än förpackningar, tidningar och trycksaker får slängas på FTI-stationerna.


Här lämnar du Tidningar och trycksaker
Information om GDPR och kakor