Pantflaskor- och burkar

Pantflaskor och metallburkar för t ex öl, vin, vatten och läsk måste ingå i ett godkänt retursystem för att få säljas i Sverige. Även vissa juice- och saftleverantörer har frivilligt anslutit sig till retursystemet. Det innebär att om du lämnar dessa flaskor/burkar i en pantautomat får du tillbaka den pantpeng du betalat när du köpte varan. Livsmedelsbutiker tar emot returburkar, PET-flaskor och returglasflaskor.För att flaskan/burken ska tas emot i pantautomaten måste;

- produkten ingå i det svenska pantsystemt,

- EAN-koden vara oskadad och läsbar,

- förpackningen vara oskadad, dvs inte tillplattad,

- koden på flaskan/burken vara aktiv (Du kan få pant på en flaska/burk i två år efter att försäljningen av produkten upphört).Burkarna/flaskorna materialåtervinns och blir bland annat till nya flaskor och burkar. Att använda återvunnet material sparar mycket energi, och därmed också miljön, jämfört med att göra förpackningar av ny råvara. De flaskor och burkar som lämnas i en pantautomat hanteras i ett eget flöde vilket ger en hög kvalitet på det återvunna materialet.Det går såklart också bra att slänga burkar och flaskor på FTI:s återvinningsstationer men då får du ingen pantpeng.Information om GDPR och kakor