Grovavfall

Grovavfall är den typ av hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte går att samla in i säck eller kärl. Exempel på grovavfall är möbler, cyklar, kastruller och spisar.Tänk på att ditt grovavfall kan komma någon annan till nytta. Genom att annonsera ut hela möbler och husgeråd eller skänka dem till hjälporganisationer kan de återanvändas.Grovavfall kan du köra till återvinningscentralen i egen regi eller få hämtat vid fastigheten max en gång per månad. Tjänsten ingår i ditt renhållningsabonnemang. Den totala volymen grovavfall som kan hämtas vid ett tillfälle är två kubikmeter. När det är möjligt ska varje avfallsslag delas i mindre kollin om max 15 kg. Om avfallet är emballerat och det inte syns tydligt vad innehållet är ska avfallet märkas med ett av följande ord; ELAVFALL, METALL, BRÄNNBART eller DEPONI.

Maskiner som t ex gräsklippare och motorsågar ska vara tömda på olja och oljan lämnas som farligt avfall.

Renhållningsentreprenören har rätt att lämna kvar sådant avfall som inte angavs vid beställningen, avfall som inte räknas som grovavfall eller avfall som inte är korrekt sorterat, emballerat eller märkt.För att beställa hämtning av grovavfall ringer du:

Vetlanda och Sävsjö 0383-76 38 00

Aneby 0380-463 70

Uppvidinge 0474-470 75

Eksjö 0381-19 20 20


Här lämnar du Grovavfall
Information om GDPR och kakor